DdB Girona contra el masclisme i l’homofòbia

El dia internacional contra l’homofòbia i la transfòbia, DdB ha presentat el programa per una Girona d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes i sense cap discriminació per opció sexual ni per identitat de gènere.

Míriam Trias Borín DdB contra el masclisme i l’homofòbia, candidata de DdB a Girona, militant feminista de base i lesbiana a punt de convertir-se en mare sola ha començat la seva intervenció amb un compromís: “estem amb la lluita de lesbianes, gais, transexuals, intersexuals i intergènere. Hem d’eradicar tot tipus de discriminació a la ciutat per motius d’opció sexual, trencant el monopoli que té la família heteropatriarcal, incorporant els nous models de relació i apostant pels drets individuals de les persones.”

Això es plasma en propostes ben concretes, com ara “eliminar les dades relatives al sexe de les persones en les inscripcions al padró municipal i a la resta de registres de l’Ajuntament, perquè perpetuen el model binari que ens obliga a assumir una identitat de gènere com a homes o dones, incanviable i sense matisos” o el posicionament de l’Ajuntament “per la despatologització de les identitats transexuals dels manuals i protocols i contra el control i “normalització” dels cossos per part de les institucions sanitàries en el cas de les persones intersexuals. Aquestes coses són tan òbvies com ara ens ho sembla el que commemorem avui: que l’OMS eliminés l’homosexualitat del catàleg de malalties. Però no podem oblidar la llarguíssima lluita que va costar i que ara hem de continuar”.

Trias Borin també ha denunciat que “el feminisme institucional ha fet molta propaganda de mesures cosmètiques com els plans d’igualtat a les empreses, als quals s’han abocat per la via de les subvencions multitud de fons públics, però que de fet no han servit per res. Si no no s’entén com pot ser que el salari mitjà de les dones als Països Catalans continués essent l’any 2010 un 21% inferior al dels homes. No n’hi ha prou amb prohibir formalment la desigualtat salarial, cal denunciar les maneres encobertes de fer-ho, com la segregació de categories per sexes, així com les discriminacions en funció de la identitat de gènere o l’opció sexual. L’Ajuntament hi té un paper, ha de perseguir totes aquestes discriminacions reals, que s’agreugen amb l’atur i la precarietat”.

Trias Borin ha recordat també l’opressió afegida que pateixen les dones immigrades i ha denunciat la repressió sobre les treballadores sexuals, ha reclamat la regularització immediata de la seva feina i que l’Ajuntament ofereixi programes específics de salut a aquest col·lectiu de treballadores.

“Un altre terreny en el qual la discriminació és òbvia és en les tasques reproductives, les estadístiques indiquen que les dones hi dediquen el doble de temps que els homes” –ha recordat Míriam Trias, abans de recordar les propostes de DdB en aquest sentit: “no podem permetre que se’ns retallin els serveis públics, al contrari cal incrementar les infraestructures públiques de cura que facilitin el repartiment igualitari del treball reproductiu, per exemple garantint a tots els infants una plaça pública i gratuïta a les llars d’infants municipals”. O en l’àmbit de la sanitat: “cal millorar els serveis específics com ara els que garanteixen el dret a l’avortament a la xarxa pública, sense haver d’anar a la privada, ni avançar els diners ni seguir procediments burocràtics inimaginables per a cap altra prestació de la sanitat pública”.

“També s’han de millorar els serveis d’atenció a les dones que pateixen violència masclista, facilitant que puguin garantir la seva independència econòmica amb la consecució d’un lloc de treball i plaça a casa d’acollida” -ha reclamat la candidata de DdB, així com “proporcionar a totes les dones eines que no ens converteixin en víctimes subjectes a la protecció de jutges i policies sinó que ens enforteixin i ens facin autònomes com la formació en autodefensa o la garantia a tothom de la igualtat de drets, de l’accés a la vivenda o a feines estables, compatibles amb les nostres vides personals i familiars i amb sous dignes i suficients”.

Revoluciona’t, Girona!

DdB Girona, 17 de maig de 2011

Els comentaris estan tancats.